Het Noorden Nu

Het Noorden Nu is een persbureau dat is geworteld in Groningen, Friesland en Drenthe. Zo maken we bijvoorbeeld in drie provincies weekbladen voor NDC Mediagroep –  van (web)redactie tot opmaak. Andere opdrachtgevers zijn onder meer Virtumedia, Eisma Media, Dagpas en Lentis.

Sinds augustus 2018 runt Het Noorden Nu, samen met Bram Hulzebos, het boekenblog Leesbeest.

De groep freelancers met wie Het Noorden Nu samenwerkt, bestaat uit gelouterde vaklui en jonge talenten. We maken allerlei journalistieke producten (tekst, beeld, video), maar leveren ook corporate content en branded content voor bedrijven en instellingen.

Het Noorden Nu werkt samen met Werkkontakt. Samen ontzorgen we opdrachtgevers op het gebied van de wet DBA. Behoefte aan mensen op de werkvloer? Werkkontakt en Het Noorden Nu zorgen dat de medewerker wordt uitgezonden, gedetacheerd of via payrolling aan de slag kan. Liever freelancers? Het Noorden Nu selecteert de medewerker en sluit met de freelancers een modelovereenkomst af. De opdrachtgever krijgt een factuur voor alle freelancers.